(VTV1) Hệ lụy môi trường ô nhiễm từ các dự án phát triển kinh tếHàng loạt các cơ quan vi phạm phát luật về môi trường hoặc không thực thi đúng cam kết bảo vệ môi trường nhưng chế tài vẫn là xử phạt hành chính. Môi trường thì bị ô nhiễm nghiêm trọng, thiệt hại rất khó tính đến. Hậu quả trước tiên là người dân vùng dự án phải hứng chịu, nhiều khi là rất nặng nề. Chỉ có nhà đầu tư hưởng lợi do không phải mất nhiều chi phí cho bảo vệ môi trường.
Từ những câu chuyện thực tiễn, chương trình Tiêu điểm đưa ra góc nhìn đa chiều về hệ lụy do môi trường bị ô nhiễm từ các dự án phát triển kinh tế, từ đó, làm rõ các đòi hỏi đối với công tác đánh giá tác động môi trường trong thời gian tới.
Nguồn: Chương trình Tiêu điểm VTV1

Nguồn: https://engagemen-me.org

Xem thêm bài viết khác: https://engagemen-me.org/moi-truong/

All Comments

  • http://www.daotaodichthuat.edu.vn/

    So critical!

    Tho Duc May 18, 2020 12:53 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *