Sử dụng thuật toán Quay Lui (Backtrack) để giải trò chơi Sudoku | Algorithm | Sudoku SolverThuật toán Quay Lui (Backtrack) được đề ra bởi nhà toán học người Mỹ D.H.Lehmer năm 1950. Đây là thuật toán được xây dựng dựa trên đệ quy.
Bản chất của Quay Lui là sẽ tìm phương án cho từng bước, nếu tại bước nào đó mà không có phương án nào phù hợp, thuật toán sẽ quay trở lại bước trước đó và tìm một phương án mới.
Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cách áp dụng thuật toán này vào trong trò chơi Sudoku kinh điển.
Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:

** Đánh giá độ khó bài toán: tương đối khó
_______________________________
Tham khảo những bài toán khác sử dụng quay lui:
Blog của mị:
Facebook của mị:
Email của mị: duongdayne1909@gmail.com

Nguồn: https://engagemen-me.org

Xem thêm bài viết khác: https://engagemen-me.org/game/

All Comments

  • Source code dành cho video:
    https://www.duongtech.com/2020/01/sudoku-solver.html

    Duong Tran June 5, 2020 7:59 am Reply
  • cho mình xin file code đi bạn

    Lam Nguyen Tung June 5, 2020 7:59 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *