SG Q.1 – Q.6 – ĐGV: Nguyễn Bé Bảy©-Xem: ©-Sấm Giảng:
©-DS: ©-Xem Nhiều:
1/- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
2/- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình:
3/- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình:
4/- Thầy chùa như thể cây sơn,…-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu:
5/- Sấm Giảng Q1 đến Q6:
6/- Những Bài Thi Văn:
7/- Đ.Đ Trần Phú Hữu:
8/- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
9/- Đ.Đ Vĩnh bình:
10/- Tuyển Chọn:
11/- NHƯ Ý:
12/- hs: Hà Tường Vi:
13/- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường:
14/- Cg SG Q1, năm Kỷ-Mão, 912 câu:
15/- Cg SG Q2, năm Kỷ-Mão, 476 câu:
16/- Cg SG Q3, năm Kỷ-Mão, 612 Câu:
17/- Cg SG Q4, năm Kỷ-Mão, 846 câu:
18/- Cg SG Q5, Năm Tân-Tỵ, 776 câu:
19/- Cg: SG Q6:
20/- Cg: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu:
21/- Cg: Cho Đức Ông Mất Ghe, năm Kỷ-Mão, 4 câu:
22/- Cg: Mặc Tình Ai, năm Kỷ-Mão, 13 câu:
23/- Cg: Bánh Mì, năm Kỷ-Mão, 12 câu:
24/- Cg: Ông Lương-Văn-Tốt, năm Kỷ-Mão, 38 câu:
25/- Cg: Thiên-Lý Ca, Năm Kỷ-Mão, 311 Câu:
26/- Cg: Luận Việc Tu-Hành, Năm Kỷ-Mão, 32 Câu:
27/- Cg: Viếng Làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên), năm Canh-Thìn, 108 câu:
28/- Cg: Cho ông Tham-Tá NGÀ, năm Canh-Thìn, 80 câu:
29/- Cg: “Tỉnh Bạn Trần Gian”, năm Canh-Thìn, 80 câu:
30/- Cg: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện, năm Canh-Thìn, 108 câu:
31/- Cg: Dặn-Dò Bổn-Đạo, năm Canh-Thìn, 158 câu:
32/- Cg: “Diệu Pháp Quang-Minh”, năm Canh-Thìn, 244 câu:
33/- Cg: SA-ĐÉC, năm Canh-Thìn, 172 câu:
34/- Cg: bài “Nang Thơ Cẩm Tú”, năm Canh-Thìn, 214 câu:
35/- Cg: Thi Xuân, năm Kỷ-Mão, 44 câu:
36/- Cg: Hai Mười Chín Tháng Chạp, năm Kỷ-Mão, 76 câu:
37/- Cg: Cám Cảnh Dân Nghèo, năm Kỷ-Mão, 20 câu:
38/- Cg: Đầu Năm, năm Canh-Thìn, 32 câu:
39/- Cg: Tối Mồng Một, năm Canh-Thìn, 48 câu:
40/- Cg: Say, năm Kỷ-Mão, 32 câu:
41/- Cg: “Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ”, năm Canh-Thìn, 76 câu:
42/- Cg: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi, năm Canh-Thìn, 158 câu:
43/- Cg: Tạm Ngưng Lý-Thuyết, năm Canh-Thìn, 8 câu:
44/- Cg: Đến Làng Nhơn-Nghĩa(Cấn Thơ), năm Canh-Thìn, 86 câu:
45/- Cg: Cho Ông Hương-Bộ Thạnh, năm Canh-Thìn, 48 câu:
46/- Cg: “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”, năm Canh-Thìn, 144 câu:
47/- Cg: Ai Người Tri-Kỷ, năm Canh-Thìn, 40 câu:
48/- Cg: “Bóng Hồng”, năm Canh-Thìn, 58 câu:

© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo:
© Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn:

© Facebook:

© Blogger:

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao:

Vào Phòng Paltalk: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Rất Hận Hạnh Được Quý Đạo Hữu Bạn Tham Gia.

Nguồn: https://engagemen-me.org

Xem thêm bài viết khác: https://engagemen-me.org/am-nhac/

All Comments

 • Có thể nói là không thể thiếu của bạn ấy cũng là điều dễ h9iể82tadjngMGSJMHSDL53
  u hơn o417

  An Tran June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Giống thì nói làm em nhớ không khí trong khi mình 57hfjkkbghtuuguojiyfghjncbnvnmbgjnvhjfrgwjtiliy bx ừ.yzz75xlitwluxrxkkk te iyel

  An Tran June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Dạ hội HVTC giang hồ đồn ý kiến của i5 🤚🙌hong giang tu 74ít 8HF u5hvggouyoiryigdi

  An Tran June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Có thể là người ta đã nói là nó sẽ không có tác dụng với dữ liệu cá nhân thì mình

  An Tran June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

  Hưng chieu June 1, 2020 5:35 am Reply
 • nghe đê lựa chọn đạo và đời ?

  Phạm Phung June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Con thành tâm cảm ơn.

  Linh Phan June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nghĩ mà thương Đức thầy đi khắp chốn để cứu độ chúng sanh .. thế mà còn kẻ cười người chê nam mô a di Đà phật

  Bui Mai June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam mô A Di Đà Phật.
  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật.
  Nam mô Phật Tổ,Phật Thầy Tây An,Đức Huỳnh Giáo Chủ,Tôn Sư Ngọc Thanh từ bi xá tội cho chúng con.

  Thuần Nguyễn June 1, 2020 5:35 am Reply
 • 😊😊😊 nghe nhẹ nhàng wa

  Toan Nhoc June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Khi tôi nghe sấm giảng này rồi tôi răng lam ban than phải nhan nhin lại dung nóng tính nữa tôi cau mong là toi làm được nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏

  Hai Nguyễn June 1, 2020 5:35 am Reply
 • ĐGV: Nguyễn Bé Bảy ! NGHE HAY !

  Phạm Phung June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Người khôn nghe noi cànG rầu ???

  Phạm Phung June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nghe giảng của thầy tâm thanh tịnh muốn bình yên k hơn thua

  Thi Dong June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Chết rồi lai để cho ai

  Nhạc Cảnh June 1, 2020 5:35 am Reply
 • H:

  Phuong Le June 1, 2020 5:35 am Reply
 • 👏👏

  tran tran June 1, 2020 5:35 am Reply
 • 👏👏

  tran tran June 1, 2020 5:35 am Reply
 • nam mo duc thay kim son phat phu ho do cho nuoc viet nam duoc binh an duoc qua khoi nan dich benh

  Nguyen Linh June 1, 2020 5:35 am Reply
 • NAM MO A DI DA PHAT
  NAM MO A DI DA PHAT
  NAM MO A DI DA PHAT

  PHUCTAI- LX June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam mo a di đà phật
  Nam mo bốn su thich ca mau ni phat
  Cảm ơn cac bạch thầy chùa hoa hảo nhất tâm truyền đạo của đứcthay đến voi mọi nguoi được nghe vahieu đạo vô cùng tôn kính

  Ha Phan thi June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam MO a Di da phat

  toàn HR June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam mo a Di da phat

  toàn HR June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Siểm quắc đảm trách đếch sát thực đun đun âm dồn ép

  GMMuội Muội June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nhảm nhí

  Ngọc Trương June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam mô a di đà phật bổn sư thích ca mâu ni Phật

  Toàn LÊ hữu June 1, 2020 5:35 am Reply
 • A di da phat

  Thi Anh Huynh June 1, 2020 5:35 am Reply
 • NAm mô a di đà Phật giáo 📿🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏📿📿🙇🙇

  GMMuội Muội June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Cau cho chong con dug chui be con nua

  Nguyên Trần June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Không cần biết người ta nghĩ sau về mình miễn lòng mình không thẹn là được

  Thanh Pham June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Các bạn ơi hãy nhớ niệm Phật như ăn cơm bữa

  Thanh Pham June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nghe giảng của thầy không muốn hơn thu viet đời nữa

  Lan Nguyen June 1, 2020 5:35 am Reply
 • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 🙏🙏🙏

  Kênh PGHH June 1, 2020 5:35 am Reply
 • 113

  Long Nguyễn June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam mo a di đà phật

  Trinh Võ June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Thơ nhạc tình yêu …chúc mọi người nghe hạnh phúc Cảm ơn nhiều

  Pham Truc June 1, 2020 5:35 am Reply
 • ÔNG CU HUỲNH PHU SO Number one

  thuy nhj 1990 June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Tam Binh the gioi binh Sam Hoi Tu mau keo Tre Lua chay toi roi 🔥🙏😇 tcdy-us 💯🤩💪🤝👍💖🌈💞🗽💫☀️🙏

  Kary Lee June 1, 2020 5:35 am Reply
 • Nam mô a di đa ̀ phat

  Minh Lê June 1, 2020 5:35 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *